Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Transparenţa decizională   -  Documente aprobate

Documente aprobate

 
11.01.2017
Strategia de Comunicare a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru anii 2017-2020
Strategia de Comunicare a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru anii 2017-2020
    
04.01.2017
Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice.
Prezentul normativ în construcții (în continuare - Normativ) stabilește modul de constituire, organizare şi funcționare a comitetelor tehnice pentru reglementare tehnică în construcții (în continuare - comitete tehnice), create de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor, pentru elaborarea, examinarea
    
   
05.10.2016
Nota informativă la Raportul național la Conferința Organizației Națiunilor Unite cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă (HABITAT III)
La data de 22 decembrie 2011 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a decis să convoace în perioada 17 – 20 octombrie 2016
    
   
29.07.2015
NOTĂ EXPLICATIVĂ privind unele aspecte de aplicare (în cadrul achizițiilor publice de lucrări) a Scrisorii informative nr. 05/26-964 din 14.05.2015“Cu privire la Determinarea valorii obiectivelor de construcție începînd cu 15 mai 2015
În legătură cu adresările unor autorități contractante privitor la dreptul agenților economici (ofertanților), în cazul determinării valorii de deviz a obiectivelor de construcții (la evaluarea ofertelor), de a micșora salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori, cotele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz şi cheltuielilor de transport a materialelor (cheltuieli directe și indirecte), pentru participarea la achizițiile publice de lucrări finanțate din bugetul public național, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MDRC) bazîndu-se pe actele legislative și normative în vigoare, explică următoarele:
    
16.06.2014
REGULAMENT intern privind avertizorii de integritate
REGULAMENT intern privind avertizorii de integritate
    
   
26.05.2014
Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile
Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II (în continuare „Regulament”), stabileşte criteriile şi modul de selectare a beneficiarilor de locuinţe sociale, metodele de organizare şi finanţare a construcţiei şi exploatării locuinţelor sociale, acordate în locațiune reprezentanţilor categoriilor social/economic vulnerabile.
    
   
07.04.2014
Regulamentul de comunicare internă și externă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Regulamentul de comunicare internă și externă constituie documentul de bază ce reglementează procesul de comunicare, definește ordinea comunicării interne/externe, identifică priorităţile şi asigură coordonarea tuturor programelor şi activităţilor de informare.
    
26.02.2014
Normative obligatorii privind construcția mansardelor în perioada rece a anului
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) a emis un ordin care obligă constructorii să îndeplinească anumite cerințe în timpul executării lucrărilor de construcție a mansardelor, în perioada rece a anului.
    
   
20.09.2013
Proiectul de LEGE cu privire la locuinţe - aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 656 din 29 august 2013
Actualmente proiectul de Lege se află la examinare și aprobare în cadrulm comisiilor parlamentare.
    
07.02.2013
Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale cu privire la repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională pentru anul 2013
Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale cu privire la repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională pentru anul 2013
    
   
22.10.2012
Ordin cu privire la completarea p. 4.2.123 din Normele de Amenajare ale Instalatiilor Electrice
Ordin cu privire la completarea p. 4.2.123 din Normele de Amenajare ale Instalatiilor Electricescan_ordin.pdf
    
04.07.2012
PROIECT PENTRU ANCHETĂ PUBLICĂ PARCAJE - GARAJE PENTRU AUTOTURISMELE CETĂŢENILOR
Codul practic în construcţii CP C.01.05-2010 „Parcaje-garaje pentru autoturismele cetăţenilor. Ghid de proiectare” stabileşte pentru parcajele-garaje cerinţe privind: - clasificarea tipologică a parcajelor-garaje; - soluţiile de sistematizare spaţială; - elementele de structură spaţială şi de sistematizare şi parametrii garajelor; - măsurile pentru prevenirea şi combaterea incendiului; - sistemele constructive ale clădirilor şi ale elementelor acestora; - reţelele tehnice şi utilajul garajelor; - locurile, zonele de amplasare pentru staţionare nelimitată, limitată şi sezonieră a autovehiculelor. Prezentul Cod practic se referă la proiectarea şi construirea tuturor categoriilor de parcaje-garaje. Codul practic în construcţii CP C.01.05-2011 se adoptă pentru prima dată.
    
   
26.06.2012
EXECUȚIA PEREȚILOR CORTINĂ - partea II
Prevederile prezentului normativ se aplică obligatoriu de către toţi factorii,implicaţi în realizarea sistemelor de pereţi cortină (persoane fizice şi juridice):investitori, proiectanţi, verificatori de proiecte, producători ai elementelor de alcătuire a sistemelor de pereţi cortină, executanţi, administratori responsabili de întreţinere şi reparaţii precum şi instituţii abilitate pentru elaborarea agrementelor tehnice.
    
26.06.2012
PROIECTARE PEREȚILOR CORTINĂ - partea I
Prezentul normativ stabileşte reguli şi exigenţe de proiectare a pereţilor cortinăvitraţi, în condiţiile satisfacerii exigenţelor esenţiale de performanţă, prevăzute îndocumentele normative în vigoare în Republica Moldova.
    
   
05.06.2012
Modulul de participare
Deschide pentru a vedea Modulul de Participare cu toate proiectele din 2012.
    
07.05.2012
Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ об обеспечении бесплатным жильем молодых специалистов, распределенных и трудоустроенных в публичных (бюджетных) учреждениях сел (коммун)
Во исполнение пункта (2), подпункта y1) статьи 14 и пункта (1), подпункта h1) статьи 43 Закона № 436-XVI от 28 декабря 2006 года об местном публичном управлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 32-35, ст. 116), Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    
   
07.05.2012
Перевод ПОСТАНОВЛЕНИЕ о передаче недвижимости
В соответствии с положениями статьи 6 подпункт(1), статьи14, подпункт.(1) Закона №121-XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 90-93, ст.401) с изменениями и дополнениями, статьи 8. Подпункт. (1) (2) Закона № 523-XIV от 16 июля 1999 года о публичной собственности административно-территориальных единиц (Официальный монитор Республики Молдова, 1999, № 124-125, art.611) с изменениями и дополнениями, а также с согласия соответствующих местных советов, Правительство постановляет:
    
   
1 2 3 4 5 6 »»
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 2285186 | Vizitatori ieri: 819 | azi: 316 | Online: 20


Servicii