Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Locuințe   -  Locuințe

Locuințe

  imprimare
Locuințe
„Studiului privind managementul locuințelor și al terenurilor”
„Prezentarea Ghidului privind eficiența energetică pentru asociațiile de proprietari de locuințe”
Eficienţa energetică a clădirilor
Alte II capitole ale „Studiului privind managementul locuințelor și al terenurilor”
Informaţia privind situaţia în domeniul serviciului de salubrizare
Conferința Internațională cu genericul „Consolidarea capacităților naționale pentru locuințe durabile și dezvoltare urbană”
Recomandări la studiul privind managementului locuințelor și al terenurilor

Planul de activitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru anul 2012 prevede mai multe acțiuni ce țin de  elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul locuinţelor, în acest sens putem enumera:

Direcția locuințe a participat la procesul de redactare a proiectului de lege cu privire la locuinţe. Proiectul de lege elaborat a fost examinat în cadrul a 19 şedinţe ale Grupului de lucru format prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 127 din 19 decembrie 2011. În prezent are loc procedura de avizare a proiectului.

Totodată, specialiștii direcției au definitivat şi transmis Guvernului spre examinare şi aprobare proiectul de lege cu privire la salubrizarea localităţilor, care a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din 13 iunie 2012. La moment, proiectul a fost transmis la Parlament pentru examinare şi aprobare. 

De asemenea, se lucrează asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii condominiului în fondul locativ. Procesul de examinare a fost iniţiat la 23 august în cadrul Grupului de lucru pentru redactarea textului proiectului de lege cu privire la locuinţe.

A fost definitivat Proiectul privind construcţia locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile, faza II.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.46/2012 au fost iniţiate negocierile asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II. Ca rezultat, la 16 iunie 2012, proiectul a fost semnat. Prin Legea nr.182 din 11 iulie 2012 Acordul-cadru de împrumut a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.

Totodată, a fost elaborat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, care a fost deja transmis Guvernului pentru examinare și aprobare. Scopul elaborării este realizarea politicii de asigurare cu locuinţe a tinerilor, precum şi implementarea reformei de descentralizare în Republica Moldova. 

            Împreună cu proiectul susmenţionat, s-a lucrat asupra proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)" şi proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la transmiterea unor imobile" cu scopul aprobării mecanismului de acordare a locuinţelor pentru tinerii specialişti, care vor fi promovate după adoptarea de către Parlament a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006.

 

 
 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 2285181 | Vizitatori ieri: 819 | azi: 312 | Online: 16


Servicii