Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Locuințe   -  Locuințe sociale

Faza II a proiectului locuințe sociale este plină desfășurare

  imprimare
Proiectul de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile, faza I
Proiectul de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile, faza II
Faza II a proiectului locuințe sociale este plină desfășurare
Locuințele sociale din raionul Călărași vor fi date în exploatare la finele lunii iunie
Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile

Elena Bejenaru director Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe: "La 4 octombrie curent am reunit în ședință președinții de raioane și primarii a discuta aspectele tehnice ale Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II. Pînă la moment și-au confirmat disponibilitatea și dorința de a participa în proiect Consiliile raioanelor Sîngerei, Briceni, Călărași, Leova, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Ungheni, astfel, că în cadrul ședinței le-am adus la cunoștința aleșilor poporului că a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.46 din 26.01.2012 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea proiectului, precum și a fost semnat la 16 iunie acest Acord.  De asemenea, le-am expus angajamentele pe care trebuie să și le asume în cadrul proiectului APL de nivelul I și II.

În acest context, ei vor fi responsabili de: implementarea eficientă și funcţionarea proiectului în conformitate cu legislația naţională, standardele de drept UE şi tratatele internaţionale aplicabile, a căror obiectiv principal este conservarea, protecţia sau îmbunătăţirea mediului; respectarea normelor şi standardelor stabilite de legislaţia naţională în domeniul eficienţei energetice în clădiri şi utilizarea cadrului legal la execuția lucrărilor de construcție.

Costul total al Proiectului constituie 20,4 milioane Euro, din care BCE participă cu 65% (13,4 milioane Euro) din cost.  Împrumutul BCE este acordat pe o perioadă de până la 20 de ani (de la data debursării) inclusiv 5 ani perioada de graţie. Aportul Republicii Moldova realizat prin intermediul autorităţilor publice locale, pe teritoriul cărora se construiesc spaţiile locative, constituie 35% din costul proiectului şi este constituit din aport nefinanciar şi aport financiar.

Aportul nefinanciar al autorităţii publice locale include:  valoarea construcţiei nefinalizate; costul evaluării construcţiei nefinalizate; valoarea terenului; costul evaluării terenului; costul documentaţiei de proiect; costul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect; costul expertizei tehnice a construcţiei nefinalizate.

În cazul în care aportul nefinanciar constituie mai puţin de 35 %, atunci autorităţile publice locale completează aportul financiar pînă la atingerea cotei de 35 %. Autorităţile publice locale încheie un contract de recreditare a cotei de 65% pentru finalizarea blocului locativ selectat în Proiect cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova și un acord de colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, de împrumuturi investiţionale pot beneficia doar autorităţile publice locale de nivelul II".

prezentare_faza_II_new.ppt

 

 

 

 

 

 
 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 2285192 | Vizitatori ieri: 819 | azi: 322 | Online: 4


Servicii