print
Referințe utile
13.02.2017

Site-ul Oficial al Uniunii Europene http://europa.eu/index_ro.htm

Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

Comisia Europeană http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Consiliul Uniunii Europene http://ue.eu.int/

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)  http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml

Banca Europeană pentru Investiții (BEI) http://www.eib.org/

Banca Consiliului Europei pentru Dezvoltare (CEB) http://www.coebank.org/index.asp?ChangeLangue=EN

Inițiativa Central Europeană (CEI) http://www.cei.int/

Organizația Națiunilor Unite http://www.un.org/ru/

Organizația Națiunilor Unite în Moldova http://www.un.md/ 

Agenția de Cooperare Internațională Germaniei (GIZ)  http://www.serviciilocale.md/    |    https://www.giz.de/en/worldwide/293.html

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională  (USAID)  http://moldova.usaid.gov/ro

Agenţia suedeză pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA) http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Moldova-/

Agenţia de dezvoltare a Republicii Cehe http://www.czda.cz/?lang=en

Agenţia Austriei pentru Dezvoltare (ADA) http://www.entwicklung.at/en

Agenţia Elveției pentru Cooperare şi Dezvoltare (SDC) https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/en/home/representations/cooperation-office.html

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova  http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_mo.htm

PNUD Moldova http://www.undp.md/

Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova (CIAL) http://www.centruinfo.org/md/

Portalul Uniunii Europene în Moldova http://infoeuropa.md/asistenta-ue-pentru-moldova/

 

 

Tel (+373 22) 20-45-81
Fax (+373 22) 22-07-48
Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.