print
Despre normative
09.08.2012

Modul şi procedurile de elaborare a documentelor normative în construcţii în Republica Moldova sunt reglementate de un număr de documente normative metodologice:

NCM A.01.02-96 Sistemul de documente normative în construcţii. Dispoziţii generale

NCM A.01.03-96 Modul de elaborare a documentelor normative

NCM A.01.04-96 Reguli de redactare a documentelor normative

NCM A.01.05-96 Modul de adoptare a documentelor normative interstatale şi naţionale ale altor ţări

NCM A.01.06-97 Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice

Suplimentar la documentele normative enumerate mai sus, în domeniul construcţiilor se utilizează documentele normative metodologice de standardizare (coduri de bună practică în domeniul standardizării), clasificatoarele naţionale şi alte documente normative.

Conform documentului normativ NCM A.01.02-96 "Sistemul de documente normative în construcţii. Dispoziţii generale", documentele normative în Republica Moldova sunt divizate în documente obligatorii şi cu caracter de recomandare. Obligatorii sunt documentele normative care stabilesc cerinţele privind: rezistenţa şi stabilitatea; siguranţa în exploatare; siguranţa la foc; igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie; protecţia împotriva zgomotului. Caracter de recomandare au documentele normative care stabilesc: indicatorii proprietăţilor de utilizare (parametrii cărora pot varia în funcţie de cerinţele şi posibilităţile utilizatorului concret); mecanismul şi metodele de realizare a exigenţelor obligatorii sau caracteristicilor impuse de acestea.

Documentele normative în construcţii se creează respectînd următoarele principii:

-   dinamismul modificării exigenţelor, funcţie a realizărilor progresului tehnico-ştiinţific;

-   stabilitatea în timp a exigenţelor fundamentale.

Conform documentului normativ NCM A.01.02-96 "Sistemul de documente normative în construcţii. Dispoziţii generale", documentele normative sunt divizate în următoarele categorii:

-   acte legislative şi normative în construcţii - reglementări în construcţii;

-   normative în construcţii moldovene (NCM);

-   coduri practice în construcţii (CP).

Conform NCM A.01.03-96 "Modul de elaborare a documentelor normative", elaborarea documentelor normative se efectuează în 5 etape:

1)   machet de normativ (MN);

2)   anteproiect (AP);

3)   proiect pentru comitet (PC);

4)   proiect pentru anchetă (PA);

5)   proiect de normativ (PN).

Conform metodologiei, proiectele documentelor normative se examinează şi se coordonează (se acceptă) de către Comitetele Tehnice pentru Normare Tehnică şi Standardizare. Comitele examinează proiectele documentelor normative la etapele de elaborare AP, PC şi PN. La etapa de elaborare PA proiectele documentelor normative se supun consultărilor publice.

 

 

Tel (+373 22) 20-45-81
Fax (+373 22) 22-07-48
Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.