print
Consiliul Sectorial pentru Asistența Externă
13.02.2017

În conformitate prevederile HG nr. 561 din  19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare, precum și în concordanță cu Planul de activitate al Direcției pentru anul 2017, Direcția relații internaționale și atragerea investițiilor organizează tradițional ședințele Consiliului de coordonare a asistenţei externe în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor (CSAE). 

Scopul ședințelor CSAE este crearea unei platforme de dialog între MDRC și comunitatea donatorilor din țară, pentru prezentarea realizărilor în sector și a necesităților sectoriale ale ministerului, discutarea noilor concepte de proiect.

Consiliul sectorial are următoarele atribuţii de bază: 
    a) identifică, formulează şi propune autorităţii naţionale de coordonare priorităţile de asistenţă pentru sector, inclusiv propunerile de proiecte, asigurînd complementaritatea şi excluderea dublărilor;
    b) participă la elaborarea / îmbunătăţirea, la nivel de sector, a documentelor de politici, strategiilor sectoriale de cheltuieli referitor la integrarea acţiunilor şi mijloacelor financiare preconizate cu suport extern în bugetul public naţional;
    c) asigură monitorizarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă, astfel încît:
    proiectele şi programele de asistenţă externă în sector să fie implementate eficace şi în termen;
    acţiunile şi rezultatele planificate să contribuie la atingerea obiectivelor;
    mijloacele să fie utilizate în cel mai eficient mod;
    d) recomandă/ia măsuri active de îmbunătăţire/remediere în cazul apariţiei unor probleme de ordin operaţional sau în cazul în care atingerea rezultatelor scontate în cadrul proiectelor şi programelor de asistenţă externă nu este certă;
    e) evaluează impactul şi durabilitatea asistenţei acordate în sector pentru atingerea obiectivelor strategice.

 

Tel (+373 22) 20-45-81
Fax (+373 22) 22-07-48
Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.