print
Colaborare internațională
13.02.2017

Direcția relații internaționale și atragerea investițiilor gestionează activitatea privind implementarea proiectelor şi programelor internaționale , cooperarea Ministerului cu organizațiile internaţionale europene şi regionale, precum şi cu autorităţile şi instituţiile similare ale altor ţări. Direcția coordonează și monitorizează  implementarea asistenţei acordate Ministerului de la organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare, statele membre ale Uniunii Europene şi alte state, asigură coordonarea procesului de ajustare a legislaţiei naţionale din domeniu dezvoltării regionale și construcțiilor la acquis-ul comunitar (legislaţia Uniunii Europene).

RAPORT_anual_DRIAI_2013.doc

RAPORT_anual_DRIAI_2014.doc

RAPORT_anual_DRIAI_2015.doc

RAPORT_anual_DRIAI_2016.docx

 

Tel (+373 22) 20-45-81
Fax (+373 22) 22-07-48
Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.