print
Schimb de experiență și bune practici în domeniul dezvoltării afacerilor și planificării teritoriale
16.08.2017
2749

În perioada 7-12 august 2017, ca rezultat al parteneriatului dintre Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova, a fost organizată o tabără de vară pentru reprezentanții agențiilor de dezvoltare regională și ai autorităților publice locale.

Obiectivul școlii de vară a fost de a consolida profesionalismul și capacitățile specialiștilor locali și regionali din Republica Moldova, precum și preluarea bunelor practici în elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul turismului, culturii, dezvoltării afacerilor, planificare teritorială la nivel regional şi local, precum și promovarea cooperării regionale și locale între țări.

La școala de vară au participat 21 de persoane, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, al Agențiilor de  Dezvoltare regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia cît și reprezentanți ai administraţiei publice locale de nivelul I și II. Genericul seminarului de lansare "de la idee la proiect" a fost - opţiunile de asistenţă în cadrul proiectelor de cooperare Moldova-Letonia.

Reprezentanții Forumului Rural din Letonia au prezentat abordarea programului LEADER în Republica Letonia, și anume:  "cooperarea transnaţională şi inter teritorială", cu prezentarea condițiilor de parteneriat între grupurile de acțiune locală a Statelor Membre UE, sau alte  țări, scopul cărora este să asigure suportul cooperării la nivel internațional, să faciliteze schimbul de experiență, calitatea ideilor noi şi inovatoare de cooperare, precum şi să încurajeze dezvoltarea afacerilor şi ocuparea forţei de muncă. În același context, participanții au fost informați despre posibilitatea de participare în cadrul Parlamentulului European Rural al Tinerilor.

Reprezentanții programelor internaționale destinate tineretului au relatat despre programul Erasmus +, în care tinerii şi persoanele implicate în activitatățile tineretului, în cooperare cu parteneri străini, au posibilitatea de a dobîndi noi cunoştinţe, abilităţi şi experienţă în crearea şi implementarea propriilor proiecte.

O prezentare generală a programului UE "Europa creativă" precum și oportunităţile acestuia pentru proiectele de cooperare Moldo - Letonă în domeniul culturii creative, a fost făcută de către reprezentantul Ministerului Culturii din Letonia care a solicitat delegaților din R.Moldova implicare în programul  "Europa pentru cetăţeni", care îşi propune să aducă Europa mai aproape de cetăţenii prin implicare în soluționarea problemelor la nivel local, regional şi internaţional, și chiar la nivel de membru.

Reprezentanții Agenției Letone de Investiții și Dezvoltare (LIAA), au informat participanții despre activitățile realizate și suportul oferit prin programul de promovare a competitivităţii internaţionale care sprijină implicarea regiunilor de dezvoltare, municipalităților şi antreprenorilor în conferinţe, seminarii și forumuri desfășurate în străinătate.

În cadrul atelierului, reprezentanţii Moldovei s-au angajat în discuţii cu referire la provocările și oportunităţi de dezvoltare regională și locală precum și rolul autorităților de diferite niveluri în aceste direcții.

În cooperare cu Ambasada Republicii Moldova în Letonia, în seara zilei de 7 august, a fost organizată o degustare a  produselor tipice din regiunile Moldovei,  familiarizarea cu costumele și obiceiurile tradiționale. Seara oaspeţii au avut posibilitatea să stabilească noi cunoștințe, şi să consolideze contactele existente. Evenimentul a fost însoțit , de asemenea, de muzica populară din R.Moldova, cu scopul de ai atrage participanții  în hora moldovenească.

În data de 8 august, reprezentanţii delegaţiei s-au divizat în grupuri create anterior şi au mers să facă schimb de experiență în 10 regiuni din Letonia: Dobeles, Raunas, Jelgavas, Preiļu, Riebiņu, Ropažu, Neretas, Aizkraukles, Rēzeknes precum și în Regiunile de Planificare Riga și Kurzemes. În timpul acestei vizite reprezentanţii delegaţiei au proiectat în mod individual cu partenerii Letoni, au fost familiarizați cu o varietate de exemple de bune practici şi au beneficiat de consultanță din partea Letoniei în domeniului dezvoltării afacerilor şi turismului, guvernanței locale în organizarea muncii, zone de dezvoltare și planificare, management de proiect şi furnizarea de servicii.

A fost de asemenea, evidențiată cooperarea existentă, precum şi noi oportunităţi de cooperare. În acest context au fost semnate intenții de colaborare între satul Cazangic, raionul Leova cu regiunea Neretas municipalitatea Ropaž cu satul Sireți, raionul Strășeni.

Ca eveniment de încheiere, a fost organizată o ședință,  în cadrul căreia reprezentanţii regionali şi locali din R. Moldova şi Letonia au împărtășit rezultatele vizitărilor, noile idei și soluții de colaborare, au stabilit contacte și posibilități de planificare a acţiunilor ulterioare. Avînd în vedere obiectivele trasate în prima zi a taberei, au fost furnizate informaţiile despre instrumentele de finanțare moldo-letone disponibile pentru proiectele de cooperare și schimbului de experiență în domeniile educaţie tineretului, cultură și antreprenoriat.

Ca activități ulterioare desfășurate în parteneriat au fost identificate următoarele: participarea reprezentanților din Letonia în cadrul activităților planificate pentru "Business Week",  2-6 octombrie, Forumul de afaceri din Găgăuzia, 5 noiembrie  etc. Au fost identificate idei de proiecte ce ar putea fi aplicate în cadrul programului LEADER, cu condiția reglementării legislației în R. Moldova cu privire la crearea și activitatea Grupurilor de Acțiune Locală.

În acelaşi timp, în domeniul culturii au fost evidenţiate măsurile care ar putea fi organizate în cadrul altor evenimente, spre exemplu Ziua Independenţei a Moldovei şi Letoniei, festivaluri tematice, etc.

În concluzie, experții letoni s-au expus asupra celor prezentate cu recomandări și sugestii de rigoare. Următorul pas în acest context va fi realizat în cadrul unei misiuni de experți letoni în Republica Moldova, cu evaluarea activităților realizate și planificarea ulterioară a parteneriatului moldo-leton.

 

informatie preluata de pe www.adrsud.md 

Tel (+373 22) 20-45-81
Fax (+373 22) 22-07-48
Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.