<![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor al Republicii Moldova]]> http://mdrc.gov.md/ 08.12.2021 ro http://mdrc.gov.md/ Copyright (c) 2021 http://mdrc.gov.md/Listele specialiştilor atestaţi <![CDATA[Listele specialiştilor atestaţi // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3647&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati/ 05.07.2017 17:17 Lista specialiştilor cu certificate retrase si suspendate <![CDATA[Lista specialiştilor cu certificate retrase si suspendate // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3573&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Lista-specialistilor-cu-certificate-retrase-si-suspendate/ 10.03.2017 11:20 REGULAMENT cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii <![CDATA[REGULAMENT cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3406&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGULAMENT-cu-privire-la-organizarea-si-functionarea-ghiseului-unic-deeliberare-a-certificatului-de-atestare-tehnico-profesionala-a-specialistilor-in-constructii/ 16.08.2016 09:18 Informația privind funcționarea ghișeului unic <![CDATA[Informația privind funcționarea ghișeului unic // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3405&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Informatia-privind-functionarea-ghieului-unic/ 16.08.2016 09:16 REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2016) <![CDATA[REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2016) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3395&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-rapoartelor-de-expertiza-tehnica-a-constructiilor-2016/ 25.07.2016 16:37 REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2016) <![CDATA[REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2016) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3394&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-avizelor-de-verificare-a-proiectelor-2016/ 25.07.2016 16:28 REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2016) <![CDATA[REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2016) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3348&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-avizelor-de-verificare-a-proiectelor-2016/ 09.06.2016 13:44 REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2015) <![CDATA[REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2015) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3339&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-avizelor-de-verificare-a-proiectelor-2015/ 27.05.2016 15:03 REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2016) <![CDATA[REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2016) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3285&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-rapoartelor-de-expertiza-tehnica-a-constructiilor-2016/ 19.04.2016 14:28 REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2015) <![CDATA[REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2015) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3251&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-rapoartelor-de-expertiza-tehnica-a-constructiilor-2015/ 15.03.2016 07:07 REGULAMENT cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii <![CDATA[REGULAMENT cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2974&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGULAMENT-cu-privire-la-atestarea-tehnico-profesionala-a-specialistilor-cu-activitati-in-constructii/ 09.03.2015 11:09 REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2014) <![CDATA[REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2014) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2745&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-rapoartelor-de-expertiza-tehnica-a-constructiilor-2014/ 12.01.2015 11:19 REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2013) <![CDATA[REGISTRUL rapoartelor de expertiză tehnică a construcţiilor (2013) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2504&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-rapoartelor-de-expertiza-tehnica-a-constructiilor-2013/ 21.01.2014 13:49 REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2013) <![CDATA[REGISTRUL avizelor de verificare a proiectelor (2013) // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2505&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/REGISTRUL-avizelor-de-verificare-a-proiectelor-2013/ 21.01.2014 13:48 Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a diriginţilor şi responsabililor tehnici cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor <![CDATA[Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a diriginţilor şi responsabililor tehnici cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2232&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Componenta-comisiei-specializate-de-atestare-tehnico-profesionala-a-dirigintilor-si-responsabililor-tehnici-cu-executarea-lucrarilor-specializate-si-instalatiilor-aferente-constructiilor/ 27.02.2012 12:38 Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a diriginţilor de şantier, responsabililor tehnici şi personalului de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii. <![CDATA[Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a diriginţilor de şantier, responsabililor tehnici şi personalului de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii. // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1185&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Componenta-comisiei-specializate-de-atestare-tehnico-profesionala-a-dirigintilor-de-santier-responsabililor-tehnici-si-personalului-de-specialitate-din-laboratoarele-de-incercari-in-constructii/ 27.02.2012 00:00 Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a proiectanţilor <![CDATA[Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a proiectanţilor // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1187&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Componenta-comisiei-specializate-de-atestare-tehnico-profesionala-a-proiectantilor/ 27.02.2012 00:00 Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a devizierilor şi verificatorilor de devize <![CDATA[Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a devizierilor şi verificatorilor de devize // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1188&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Componenta-comisiei-specializate-de-atestare-tehnico-profesionala-a-devizierilor-si-verificatorilor-de-devize/ 27.02.2012 00:00 Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a experţilor tehnici <![CDATA[Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a experţilor tehnici // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1189&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Componenta-comisiei-specializate-de-atestare-tehnico-profesionala-a-expertilor-tehnici/ 27.02.2012 00:00 Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte <![CDATA[Componenţa comisiei specializate de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte // Atestarea]]> http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1190&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Componenta-comisiei-specializate-de-atestare-tehnico-profesionala-a-verificatorilor-de-proiecte/ 27.02.2012 00:00