Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Dezvoltare regională   -  Cadrul instituţional

Cadrul instituţional

»»  CNCDR

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) este creat în scopul aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Structura CNCDR şi regulamentul acestuia sînt elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și aprobate de Guvern. În componenţa CNCDR intră: ministrul dezvoltării regionale și construcțiilor, ministrul economiei, ministrul de stat, ministrul finanţelor, ministrul mediului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, preşedinţii Consiliilor regionale pentru dezvoltare şi cîte un reprezentant al sectorului privat, delegat din partea fiecărui Consiliu regional pentru dezvoltare.

HG nr.1305 din  21.11.2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale

(link: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329814)

 

»»  FNDR

Fondul naţional pentru dezvoltare regională reprezintă instrumentul principal privind finanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională, îndreptată, în mod prioritar, spre zonele defavorizate din regiunile de dezvoltare. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse. Cuantumul Fondului reprezintă 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie. În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din sectorul public şi din cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloacele oferite prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene.

 

 

 

 

»»  CRD

Consiliul regional pentru dezvoltare este o structură funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituit pentru coordonarea şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Consiliul regional este alcătuit din preşedinţii de raioane, primarii, reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile. Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului regional sînt aleşi dintre membrii acestuia - reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliul regional este responsabil de dezvoltarea generală din regiune şi de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului de acţiuni. Consiliul regional identifică, conform criteriilor definite la nivel naţional, zonele defavorizate din regiunea sa de dezvoltare, aprobă şi promovează proiectele de dezvoltare regională.

 

 

»»  ADR

Agenţia de dezvoltare regională se constituie în fiecare regiune de dezvoltare, în scopul executării deciziilor Consiliului regional pentru dezvoltare. Agenţia are personalitate juridică şi activează în conformitate cu un regulament aprobat de Agenţie în baza unui regulament-cadru, elaborat şi aprobat de Guvern. Agenţia efectuează analiza dezvoltării social-economice din regiunea sa de dezvoltare, precum şi elaborează, coordonează, monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor, a planurilor, a programelor şi a proiectelor de dezvoltare regională.

www.ardnord.md

www.adrcentru.md

www.adrsud.md

 

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 2262429 | Vizitatori ieri: 377 | azi: 169 | Online: 3


Servicii