Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  SUERD   -  Scurt istoric

Scurt istoric

»»  DESPRE STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII

Cu o suprafață de aproximativ 800.000 de km (ocupînd a cincea parte din suprafața UE) și cu o populație de peste 100 de milioane, regiunea Dunării este vitală pentru Europa.  Bazinul dunărean beneficiază de o serie de avantaje care pot  permite dezvoltarea sa rapidă: poziția geografică (deschiderea către est); diversitatea culturală, etnică și naturală; surse importante de energie regenerabilă  (hidro, biomasă, eoliene și termale); avantajele care țin de mediu (floră și faună, resurse de apă, Delta Dunării).

Regiunea Dunării are un potenţial de creştere economică insuficient exploatat. Fiind parte a Coridorului pan-european de transport VII al UE, Dunărea reprezintă o cale navigabilă semnificativă, care face legătura, prin reţeaua Rin-Main-Dunăre, între portul Constanţa, centrele industriale din vestul Europei şi portul Rotterdam. Bazinul lărgit al Dunării cuprinde state şi regiuni care ar putea beneficia în viitor de accesul direct la Marea Neagră, iar importanţa conectării UE cu regiunea extinsă a Caucazului şi Asiei Centrale a fost deja consimţită prin Sinergia Mării Negre.

În acest context, ținînd cont și de inițiativa lansată de România  și Austria în 2008, Consiliul European (18-19 iunie 2009) a solicitat Comisiei Europene să facă demersurile necesare pentru adoptarea unei Strategii a Uniunii Europene pentru regiunea Dunării pînă la sfîrşitul anului 2010, urmînd modelul celei pentru Marea Baltică. În luna ianuarie 2010, Parlamentul European a supus dezbaterii întrebarea orală „Strategia europeană pentru regiunea Dunării", care a fost urmată de adoptarea unei rezoluţii în care membrii Parlamentului European solicită Comisiei Europene să lanseze această strategie, în urma unui proces de consultare, pînă la sfîrşitul anului 2010.

Deputaţii europeni au subliniat că Strategia UE pentru regiunea Dunării ar trebui să fie dezvoltată în următoarele domenii de cooperare inter-regională: protecţie şi dezvoltare socială; dezvoltare economică durabilă; infrastructura energetică şi de transport; protecţia mediului; cultură şi educaţie.

Ulterior, Comisia Europeană a lansat consultarea publică (februarie - iunie 2010) pe parcursul căreia au fost organizate, în toate statele riverane, conferinţe, seminarii şi mese rotunde. Rezultatul acestor consultări a constat în elaborarea de către Comisia Europeană şi prezentarea, în data de 8 decembrie 2010, a unei Comunicări pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum şi a unui Plan de acţiune.

»»  PREZENTAREA STRATEGIEI UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării vizează dezvoltarea potenţialului economic şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu ale regiunii. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung, atît între autorităţile locale şi regionale, cît şi între autorităţi, mediul privat şi ONG-uri, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii.

Ţările incluse în Strategie sunt cele acoperite de Procesul de cooperare dunăreană: Germania (landurile Baden-Württemberg şi Bavaria), Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, România, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Dintre aceste state, opt sunt state membre ale Uniunii Europene, iar celelalte sunt implicate în diferite iniţiative de cooperare cu Uniunea Europeană, unele din ele cu scopul declarat de a deveni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat membre ale UE.

Planul este grupat în patru "piloni" (axele principale) şi 11 domenii prioritare.

 I.                  Interconectarea regiunii Dunării

Obiectivul este de a îmbunătăţi conectivitatea regiunii Dunării cu restul Europei, în trei domenii prioritare: transport, energie şi cultură/turism. Interconectarea regiunii poate fi realizată prin îmbunătăţirea coordonării în realizarea lucrărilor de infrastructură, îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de transport şi energie, schimburi de experienţă cu privire la energie curată şi promovarea culturii şi turismului Dunării.

 

 II.               Protejarea mediului în regiunea Dunării

Strategia schiţează trei priorităţi pentru conservarea biodiversităţii şi protejarea calităţii vieţii oamenilor care locuiesc pe malurile şi în bazinul hidrografic al Dunării: restabilirea şi menţinerea calităţii apei; gestionarea riscurilor de mediu; conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor.

 

 III.            Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării

De la cele mai înalte niveluri de trai din UE pînă la cele mai scăzute, de la personalul cu cel mai înalt nivel de calificare pînă la angajaţii cu cele mai puţine studii, de la unele dintre cele mai competitive regiuni ale UE pîna la unele dintre cele mai sărace - în ceea ce priveşte prosperitatea, Dunărea este o regiune a contradicţiilor. Strategia prezintă trei priorităţi care vor reduce eterogenitatea regiunii: dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologiile informaţiei; sprijinirea competitivităţii în afaceri; investiţiile în oameni şi competenţe (resurse umane).

 

 IV.            Consolidarea regiunii Dunării

Crima organizată şi corupţia reprezintă o provocare în anumite părţi ale regiunii, iar Strategia defineşte acţiuni pentru schimbarea acestei situaţii. Pentru impulsionarea creşterii economice durabile şi prosperităţii în această zonă, este necesară transformarea regiunii Dunării într-o zonă în care se poate trăi în siguranţă şi consolidarea integrării acesteia în cadrul UE. Acest pilon se axează pe două priorităţi care vor contribui la consolidarea regiunii: îmbunătăţirea capacităţii şi a cooperării instituţionale; conlucrarea pentru abordarea problemei securităţii şi a crimei.

 

 

»»  IMPLEMENTARE ŞI GUVERNARE

La nivel macro-regional

- Comisia Europeană (DG Regio) - rol de coordonare, monitorizare, raportare şi evaluare;

- Grupul la nivel înalt (High Level Group) - din care fac parte reprezentanţii statelor membre UE (la nivel de secretar de stat sau director general), cu drept de vot, grupul avînd ca atribuţii orientarea politică şi prioritizarea;

- Coordonatorii domeniilor prioritare (PAC) - fiecare din cele 11 domenii prioritare este coordonat de două state din regiune, care asigură implementarea Strategiei;

 

La nivel macro-regional Strategia este coordonată de următoarele state:

 

Nr. Priorităţii

Domeniul Prioritar

Statele Responsabile

1.

Îmbunătăţirea mobilităţii şi a intermodalităţii:

a) Căi navigabile interioare

b) Căi feroviare, rutiere şi aeriene

Austria şi România

Slovenia şi Serbia

2.

Încurajarea energiilor durabile

Ungaria

Republica Cehă

3.

Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni

Bulgaria

România

4.

Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor

Ungaria

Slovacia

5.

Gestionarea riscurilor de mediu

Ungaria

România

6.

Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor

Germania (Bavaria)

Croaţia

7.

Dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere (cercetare, educaţie şi TIC)

Slovacia

Serbia

8.

Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor

Germania (Baden-Württemberg)

Croaţia

9.

Investirea în oameni şi în competenţe

Austria

Republica Moldova

10.

Ameliorarea capacităţii şi a cooperării instituţionale

Austria (Viena)

Slovenia

11.

Cooperarea în domeniul securităţii şi al combaterii crimei

organizate

Germania

Bulgaria

 

 

La nivel naţional

Comisia va fi asistată de Punctele naţionale de contact (coordonatorii naţionali), care asigură coordonarea în fiecare ţară, identifică contactele relevante şi, în special, propun aspecte practice ale activităţii.

 

Raportarea şi evaluarea la nivel macro-regional sunt efectuate de către Comisia Europeană, în parteneriat cu coordonatorii de domeniile prioritare. De asemenea, Comisia va organiza un forum anual, la care vor participa statele, instituţiile UE şi părţile interesate. La nivel naţional, coordonarea, monitorizarea este realizată de coordonatorul naţional.

 

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 2262397 | Vizitatori ieri: 377 | azi: 138 | Online: 10


Servicii