Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  SUERD   -  Implementarea SUERD

Implementarea SUERD

»»  Implementarea SUERD în Republica Moldova

Pentru implementarea SUERD în Republica Moldova a fost desemnat un coordonator naţional şi un grup de experţi (reprezentanţi ai instituţiilor relevante strategiei) responsabili de implementarea Strategiei pe cele 11 domenii prioritare.

Lista membrilor grupului interinstituţional de implementare a SUERD în Republica Moldova

DOMENIUL PRIORITAR 

NUMELE EXPERTULUI

INSTITUŢIA

DATE DE CONTACT

 

 

 

Liviu OBOROC

Coordonator naţional,

Viceministru

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Tel. (+373 22) 20 45 40;

E-mail: liviu.oboroc@mdrc.gov.md

1. Pentru îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii 

Elena CACICOVSCHII

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană,

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

Tel. (+373 22) 82 07 10; Fax. (+373 22) 82 07 10; E-mail: elena.darii@mtid.gov.md; elena.darii@gmail.com; elena.cacicovschii@gmail.com

2. Pentru încurajarea energiilor mai durabile 

Tatiana POPOVICI

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor

Ministerul Economiei

Tel. (+373 22) 25 06 39;

E-mail: tatiana.popovici@mec.gov.md

3. Pentru promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni

 

Margarita URSU

Secţia integrare europeană, relaţii internaţionale şi proiecte

 

Tatiana BUZDUGAN

Direcţia economico-financiară

Ministerul Culturii

 

 

 

Agenţia Turismului

 

Tel. (+373 22) 23 50 74; Fax. (+373 22) 23 50 74; E-mail: ursumargarita@yahoo.com

 

 

Tel. (+373 22) 28 66 96; Fax. (+373 22) 22 66 34; E-mail: info@turism.gov.md

4. Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor; conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor 

Lazăr CHIRICA

Viceministru

Ministerul Mediului

Tel. (+373 22) 20 45 04;

E-mail: chirica@mediu.gov.md 

5. Gestionarea riscurilor de mediu

Maria NAGORNÎI

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor,

Ministerul Mediului

Tel. (+373 22) 20 45 20;

E-mail: policy@mediu.gov.md

6. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor 

Lazăr CHIRICĂ

Viceministru

Ministerul Mediului

Tel. (+373 22) 20 45 04;

E-mail: chirica@mediu.gov.md 

7. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei 

Elena ZUBCOV

Şefa Laboratorului de hidrobiologie şi ecotoxicologie

 

 

 

Victoria ISAC

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană 

 

Angela DASTIC

Consilierul ministrului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei

 

 

 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Tel. (+373 22) 73 75 09; Mob. +373 79638311; E-mail: ecotox@yahoo.com; elzubcov@mail.ru

 

 

 

 

Tel. (+373 22) 23 80 61;

E-mail: international@edu.md

 

 

Tel. (+373 22) 25 11 40; Fax. (+373 22) 25 11 40; E-mail: angela.dastic@mtic.gov.md

8. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor 

Tatiana POPOVICI

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor

Ministerul Economiei

Tel. (+373 22) 25 06 39;

E-mail: tatiana.popovici@mec.gov.md

9. Investiţia în oameni şi capacităţi

 

Ion GUMENE

Direcţia coordonare politici

 

Victoria ISAC

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

 

Zoia COJOCARU

Consultant superior

Direcţia Dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale 

Cancelaria de Stat

 

 

 

Ministerul Educaţiei

 

 

Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei al Republicii Moldova

Tel. (+373 22) 25 02 15;

E-mail: ion.gumene@gov.md

 

 

Tel. (+373 22) 23 80 61;

E-mail: international@edu.md

 

Tel. . (+373 22) 26 93 92

E-mail: zoiacojocaru@gmail.com

10. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării

Ruslan CODREANU

Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă

Cancelariei de Stat

Tel. (+373 22) 25 01 55;

E-mail: ruslan.codreanu@gov.md

11. Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor puse de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave 

Natalia MARTÎNOV

Direcţia cooperare internaţională şi integrare europeană

 

Vitalie VEREBCEANU

Şeful Direcţiei pentru prevenirea corupţiei

Ministerul Afacerilor Interne

 

 

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Tel. (+373 22) 25 57 23; Fax. (+373 22) 25 63 21; E-mail: natalia.furtuna@mai.gov.md; furtunanatalia@yahoo.com

 

Tel. (+373 22) 25 74 25; Fax. (+373 22) 25 72 26; E-mail: secretariat_gm@yahoo.com

»»  Principalele acţiuni în contextul SUERD

 • Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 694 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Contribuţiei (propunerilor) Republicii Moldova la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în care a delimitat domeniile prioritare din strategie.
 • În luna noiembrie 2011, viceministrul Veaceslav Guţuţui a fost desemnat coordonatorul naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
 • La data de 1 decembrie 2011, Coordonatorul naţional al SUERD a convocat în şedinţă experţii naţionali pe priorităţile Strategiei UE pentru Regiunea Dunării pentru a discuta despre evoluţia ţării noastre în cadrul SUERD şi despre potenţialele concepte de proiecte ce vor fi prezentate şi dezvoltate împreună cu alte state din regiune (I şedinţă comună).
 • La data de 12 decembrie 2011 a fost organizată o şedinţă plenară în cadrul vizitei de lucru a delegaţiei române, conduse de Coordonatorul Naţional al României pe Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Viorel Ardeleanu. Partea română a prezentat experienţa sa în identificarea, iniţierea şi elaborarea proiectelor în cadrul SUERD (a II-a şedinţă comună).
 • În perioada 30 ianuarie - 01 februarie 2012, delegaţia Republicii Moldova condusă de dl Veaceslav Guţuţui, viceministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, a participat la o vizită de lucru în România (Bucureşti), în cadrul la cea de a doua Reuniune a punctelor naţionale de contact şi a coordonatorilor pe domeniile prioritare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
 • A fost semnat Acordul de parteneriat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Consiliul Oraşelor şi Regiunilor Dunărene (CODCR), în baza acestuia, membrii Consiliului prezenţi la întîlnirile Grupurilor de coordonare vor reprezenta şi Republica Moldova în calitate de observatori, fără drept de vot dar cu responsabilitatea de a aduce la cunoştinţă în timp util toate informaţiile care vizează interesul Republicii Moldova.
 • La data de 4 mai 2012 a avut loc şedinţa experţilor naţionali pe domeniile prioritare a SUERD la care a fost prezentată informaţia privind Strategia, responsabilităţile experţilor pe domeniile prioritare şi a coordonatorului naţional, s-a discutat participarea Republicii Moldova la activităţile şi evenimentele din cadrul SUERD (a III-a şedinţă comună). De asemenea, a fost iniţiat procesul de elaborare a planului de acţiuni naţional privitor la implementarea SUERD în Republica Moldova, fiind prezentat conceptul structurii operaţionale a SUERD în Republica Moldova.
 • La 29 mai 2012 a avut loc şedinţa experţilor naţionali pe domeniile prioritare a SUERD cu secretarul Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene din România. În cadrul întrevederii s-a discutat despre importanţă parteneriatelor strategice, comunicarea în contextul SUERD şi experienţa României şi a Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene în implementarea Strategiei.
 • La 4 iunie 2012 a avut loc sesiunea de informare cu privire la oportunităţile oferite de SUERD cu participarea reprezentanţilor Agenţiilor de Dezvoltare Regională Sud, Centru şi Nord. În cadrul întrevederii s-a discutat despre activităţile ce urmează a fi întreprinse de Agenţiile de Dezvoltare Regională cu ocazia Zilei Dunării.
 • La 7 iunie 2012 a avut loc şedinţa experţilor pe domeniile prioritare a SUERD. În cadrul şedinţei s-a discutat despre elaborarea planului de acţiuni privind implementarea SUERD în Republica Moldova, despre organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Dunării, au avut loc discuţii privitor la îmbunătăţirea procesului de comunicare şi asigurare a vizibilităţii acţiunilor în cadrul SUERD, precum şi despre crearea grupurilor de lucru la nivel de instituţii implicare în procesul de transpunere în practică a prevederilor SUERD.
 • De asemenea, la 7 iunie a avut loc întrevederea cu E.S. DR. Anita Orban Ambasadoarea la Nivel Înalt pe Securitatea Energetică a Ministerului Afacerilor Externe a Ungariei, coordonator, la nivel de macro-regiunea a SUERD, pentru încurajarea energiilor mai durabile. Scopul întrevederii a fost de a discuta despre securitatea energetică a Republicii Moldova şi de a identifica acţiunile prioritare din domeniul energetic în cadrul SUERD.
 • La data de 29 iunie au fost organizate evenimente cu ocazia Zilei Dunării.

În acest sens:

- Agenţia de Dezvoltare Sud în perioada 21 - 26 iunie a desfăşurat o campanie de informare privitor la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la Ştefan-Vodă, Cahul şi Cimişlia cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale din regiunea de Sud.

 - Agenţia de Dezvoltare Centru a organizat la data de 22 iunie anul curent o masa rotundă cu genericul "Strategiile şi programele de cooperare teritorială europeană - noi perspective de dezvoltare regională". Evenimentul a avut loc în satul Costeşti, raionul Ialoveni cu participarea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi actorilor din regiunea Centru.

- Agenţia de Dezvoltare Regională Nord a organizat la data de 29 iunie în municipiul Bălţi o masă rotundă dedicată Zilei Dunării cu participarea actorilor din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

 • La data de 2 iulie a avut loc şedinţa subgrupului de lucru instituţional de la Agenţia Turismului. În cadrul şedinţei s-a discutat despre vizita reprezentanţilor de la Organizaţia Mondială a Turismului, cooperarea cu societatea civilă şi mediul de afaceri, şi implementarea SUERD pe domeniul prioritar „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni".

 

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 2262429 | Vizitatori ieri: 377 | azi: 169 | Online: 3


Servicii