Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Normative în construcţii   -  Comitete tehnice

Comitete tehnice

»»  Comitete tehnice

Comitetele Tehnice pentru Normare Tehnică şi Standardizare se organizează şi îşi desfăşoară activitatea conform documentului normativ NCM A.01.06-97 "Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice".

Comitetele tehnice au următoarele funcţii de bază:

-   iniţierea de propuneri privind elaborarea/adoptarea documentelor normative în construcţii noi sau revizuirea documentelor normative în construcţii existente;

-   examinarea şi coordonarea proiectelor de documente normative în construcţii;

-   asigurarea armonizării documentelor normative în construcţii naţionale cu standardele internaţionale şi europene.

Din componenţa Comitetelor tehnice fac parte reprezentaţi ai autorităţilor publice, întreprinderilor de proiectare şi construcţie, instituţiilor de învăţămînt şi instituţiilor ştiinţifice, societăţii civile, etc. Fiecare Comitet tehnic are 7-10 membri, un secretar şi un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

Secretarul Comitetului tehnic, în comun cu Direcţia reglementări tehnico-economice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii Comitetelor tehnice: convoacă şedinţele, pregăteşte materialele pentru şedinţe, comunică cu membrii Comitetelor tehnice, întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor, etc. (în practica internaţională aceste activităţi se numesc "activitatea de secretariat").

Ordinul

 

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 2262427 | Vizitatori ieri: 377 | azi: 167 | Online: 1


Servicii